Kinaudvalget

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg med reference til Økonomiudvalget.

Kinesisk flag

Formål

For at sikre politisk forankring af det kinesiske samarbejde, der går på tværs af flere af de stående udvalg, er der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende kinesisk samarbejde til at sikre strategisk fremdrift og operationel eksekvering af det kinesiske samarbejde. 

Opgaver

Udvalget behandler alle spørgsmål vedrørende Kina-samarbejdet.

Udvalgets særlige opgaver vil omfatte alt, hvad der hidrører det kinesiske samarbejde. Eksempler på opgaver kan være:

  • indgåelse af samarbejdsaftaler og opfølgning
  • kontakt, netværksdannelse og kompetenceudvikling 
  • invitation, forberedelse og gennemførelse af besøg af kinesiske delegationer
  • forberedelse af genbesøg i Kina
  • kommunikation med pressen
  • opfølgning på salg af ejendomme
  • events

Udvalget er det eneste udvalg, der kan lave indstillinger til Økonomiudvalget og Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedrørende Kina-spørgsmål.

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Kinaudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Medlemmer i Kinaudvalget

Udvalgets faste medlemmer er:
Kenneth Muhs (V), borgmester
Peter Wagner Mollerup (V), byrådsmedlem og formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget.
Martin Stenmann (A), byrådsmedlem.

Sekretariat

Lars Svenningsen, kommunaldirektør
Mette Rahbek Larsen, direktionssekretær
Pernille Jensen, kinakoordinator
Babak Djarahi, erhvervschef

For yderligere oplysninger kontakt

Kommunaldirektør Lars Svenningsen, tlf. 6333 7701 e-mail: lsv@nyborg.dk

Sidst opdateret 19. december 2018