Kredsrådet for Fyns Politi

Kredsrådet har en række lovbetemte opgaver.

Bla. skal de sørge for, at befolkningen får oplysning om politiets virksomhed.

Rådet erstatter de tidligere lokalnævn og er sammensat af politidirektøren, der er formand, og af borgmestrene for de 10 kommuner, der indgår i Fyns Politikreds (Odense, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Middelfart, Assens, Faaborg/Midtfyn, Ærø, Langeland).

Du kan læse mere om kredsrådets opgaver og følge med i referater fra møderne på Politi.dk/Fyn

Sidst opdateret 22. januar 2019