Medlemmer i råd og nævn udpeget af Byrådet

Rådet eller nævnet består af personer, der er udpeget af Nyborg Byråd.

Eventuelt kan organisationer eller andre med interesse eller special viden inden for det område, som organet beskæftiger sig med, have ret til ligeledes at udpege eller indstille personer til organet.

Havneaktieselskabet ADP A/S:
Kaj Refslund (V)

Suppleant:
Per Jespersen (A)

Bevillingsnævnet:
Repræsentant for politiet
Martin Huus (V) - sagkyndigt medlem
Nanna Bille Adamsen (V)
Jørn Gustavsen (O)
Barbera B. Schultz (A)
Steen Ole Christensen (A)
Melissa Meulengracht (Ø)

Observatører fra Horesta og 3F Østfyn

Børn- og Ungeudvalget: 
Martin Stenmann (A) - formand
Peter Wagner Mollerup (V)

1 dommer
2 børnesagkyndige

Stedfortræder:
Albert Pedersen (A)
Kaj Refslund (V)

Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom:
Leif Kjær Christensen (A)

Taksationskommissionen vedr. fast ejendom:
Nanna Bille Adamsen (V)

Fonden for Nyborg Fæstning: 
Kenneth Muhs (V) - borgmester født medlem
Martin Stenmann (A)

Nyborg Forsyning og Service A/S:
Søren Svendsen (V)
Jørn Terndrup (V)
Jan Reimer Christiansen (V)
Peter Wagner Mollerup (V)
Albert Pedersen (A)
Ole Tyrsted (F)

Fredningsnævnet:
Benny Pieszak (Ø)
Suppleant: Flemming Kjærulf (V)

Hegnsynsmænd:
Kenneth Taanquist (V) - formand
Torben Nielsen (C)
Per Slot Nielsen (A)

Suppleanter:
Carsten Karner Hansen (V)
Henrik Boeriths (C)
Max Rasmussen (A)

Legatet til videre uddannelse af Håndværkere i Nyborg Kommune:
Frank Sørensen (O)

Bestyrelsen for Østfyns Museer:
Erik Rosengaard (V)
Jesper Nielsen (A)

Suppleanter:

Musikskolens Bestyrelse:
Anne Dyrhøj (V)
Jesper Nielsen (A)

Suppleanter: 
Martin Huus (V)
Rameesh T. Sambanther (A)

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S:
Jan Reimer Christiansen (V)
Suppleant: Ole Tyrsted (F)

Bestyrelsen for Klintholm I/S
Albert Pedersen (A)
Suppleant: Søren Svendsen (V)

Ungdomsskolebestyrelsen:
Vibeke Ejlertsen (A)
Anja Kongsdal (V)

Stedfortrædere: 
Suzette Frovin (F)
Søren Svendsen (V)

Skatteankenævn:

Suppleant: 

Vurderingsankenævn:

Suppleant:

Vurderingsmænd ved skade på mark og vej
Keld Cramer Hjort (V) - formand
Per Kurt Olsen (C)
Jens Solvang (B)

Taksationskommissionen vedr. offentlige veje:
Søren Nielsen (V)
Max Rasmussen (A)

Overtaksationskommissionen vedr. offentlige veje:
Jesper Trampedach (B)

Grundlisteudvalg:
Keld Cramer Hjort (V)
Michael Møller (C)
Niels Ørsted (V)
Melissa Meulengracht (Ø)
Anne-Berit Høj Nielsen (A)

Trafikselskabet Fynbus
Albert Pedersen (A)

Distriktsudvalg for hjemmeværnet - Sydfyn
Per Kurt Olsen (C)

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet 
Kenneth Muhs (V) - formand
Vibeke Ejlertsen (A) - næstformand
Kaj Refslund (V)
Jesper Nielsen (A)

Stedfortrædere:
Søren Svendsen (V)
Sonja Marie Jensen (A)
Peter Wagner Mollerup (V)
Poul Erik Knudsen (A)

Valgbestyrelse ved kommunale valg
Kenneth Muhs (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand
Suzette Frovin (F)
Carsten Kudsk (O)

Stedfortrædere:
Jacob Nilsson (V)
Sonja Marie Jensen (A)
Martin Huus (V)
Albert Pedersen (A)
Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Nyborg Gymnasiums bestyrelse
Peter Wagner Mollerup (V)

Bestyrelsen Ørbæk Midtpunkt
Søren Svendsen (V)
Merete Bang (A)

Suppleanter:
Jacob Nilsson (V)
Sonja Marie Jensen (A)

UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn)
Suzette Frovin (F)

KL's repræsentantskab
Kenneth Muhs (V)
Stedfortræder: Carsten Kudsk (O)

Den selvejende institution Centerkollegiet
Carsten Wagn Nielsen (V)
Poul Erik Knudsen (A)

Modtagestation Syddanmark (MOTAS)
Søren Svendsen (V)
Suppleant: Frits Christensen (A)

Nyborg Idræts- og Fritidscenter
Erik Rosengaard (V) (som formand for Kultur- og Fritidsudvalget)

Ørbæk Pensionistboligforening
Kenneth Taanquist

Sidst opdateret 21. august 2019