Seniorråd

Seniorrådet er med til at sikre, at du kan give din mening til kende og blive hørt af kommunalpolitikerne i forskellige ældrepolitiske spørgsmål.

Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, beskyttede boliger, hospitalsforhold, trafik- og miljøforhold m.fl.

Seniorrådet er et vigtigt forum, hvor du har mulighed for at drøfte indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde.

Vores funktion består i:

  • at medvirke til, at de ældre løbende bliver orienteret om nye tiltag i kommunen, som har betydning for ældre
  • at holde os orienteret om de ældres ønsker og behov samt om kommunale forhold
  • at afgive høring i alle spørgsmål af betydning for kommunens ældre borgere
  • at samarbejde med kommunen om en ældrepolitik, der tager hensyn til selvbestemmelser og medindflydelse samt videreførelse af en udviklende ældrepolitik.

Se vedtægterne for Seniorrådet 

Se forretningsordenen for Seniorrådet

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Seniorrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

22. januar 2020
19. februar 2020
11. marts 2020
22. april 2020
13. maj 2020
24. juni 2020
19. august 2020
9. september 2020
28. oktober 2020
25. november 2020
9. december 2020

Sidst opdateret 13. december 2019