Seniorråd

Seniorrådet er med til at sikre, at du kan give din mening til kende og blive hørt af kommunalpolitikerne i forskellige ældrepolitiske spørgsmål.

Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, beskyttede boliger, hospitalsforhold, trafik- og miljøforhold m.fl.

Seniorrådet er et vigtigt forum, hvor du har mulighed for at drøfte indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde.

Vores funktion består i:

  • at medvirke til, at de ældre løbende bliver orienteret om nye tiltag i kommunen, som har betydning for ældre
  • at holde os orienteret om de ældres ønsker og behov samt om kommunale forhold
  • at afgive høring i alle spørgsmål af betydning for kommunens ældre borgere
  • at samarbejde med kommunen om en ældrepolitik, der tager hensyn til selvbestemmelser og medindflydelse samt videreførelse af en udviklende ældrepolitik.

Se vedtægterne for Seniorrådet 

Se forretningsordenen for Seniorrådet

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Seniorrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

16. januar 2019
13. februar 2019
13. marts 2019
10. april 2019
15. maj 2019
12. juni 2019
21. august 2019
11. september 2019
9. oktober 2019
6. november 2019
11. december 2019

Sidst opdateret 31. januar 2019