Seniorrådets medlemmer

Seniorrådet i Nyborg.

Formand Ebbe Hajslund
Dampskibsmolen 5, 2. tv.
5800 Nyborg
Tlf. 2556 1422
Mail: ebbe_hajslund@hotmail.com

Næstformand Kirsten Press
Tværvej 7 
5800 Nyborg
Tlf. 2047 7718
Mail: kipr@c.dk

Svend Erik Stougaard
Nordmarksvej 31
5800 Nyborg
Tlf. 6063 7266
Mail: Svenderik.stougaard@gmail.com

Ove Johansen
Hovedgaden 8
5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1100
Mail: senior@gmail.com

Bent Vagn Laursen
Harevænget 158
5800 Nyborg
Tlf. 6531 5947
Mail: bentvagnlaursen@gmail.com

Lisbeth Langæble
Lamdrupvej 30
Tlf. 2164 6751
5853 Ørbæk
Mail: lflangaeble@gmail.com

Verner Dahlgaard Andersen
Kirkegade 9
5800 Nyborg
Tlf. 2077 7639
Mail: vernerdandersen@gmail.com

Ingrid Hansen
Toften 3, Ellinge
5540 Ullerslev
Tlf. 2166 6775
Mail: karlejnerhansen@gmail.com

Irene Møller Hansen
Skovhavevej 18
5540 Ullerslev
Tlf. 2045 1252
Mail: irenemollerh@gmail.com

Peter Enevold
Dinestrup Strand 14
5540 Ullerslev
Tlf. 4081 8675
Mail: peenevold@gmail.com

Hans Christian Nielsen
Stationsvænget 32
5853 Ørbæk
Tlf. 4012 7130
Mail: hcnielsen32@gmail.com

Sidst opdateret 04. september 2020