Resultat af valg til Seniorrådet

Tirsdag 21. november 2017 var der valg til Seniorrådet.

Personer, der var fyldt 60 år på valgdagen, og som på valgdagen havde fast bopæl i Nyborg Kommune havde stemmeret.

Seniorrådet

Der vælges 11 medlemmer blandt Nyborg Kommunes borgere over 60 år. Det nyvalgte Seniorråd tiltræder 1. januar 2018 efter valgets afholdelse. Seniorrådets funktionsperiode er 4 år. Der afholdes et månedligt møde, med undtagelse af juli måned. Derudover kan der være forskellig anden mødeaktivitet, herunder deltagelse i ad hoc grupper og deltagelse i studieture.

Se listen over de 11 kandidater der blev valgt til Seniorrådet pr. 1. januar 2018

 • Bent Guul, Nyborg (771)
 • Ebbe Hajslund, Nyborg (611)
 • Lisbeth Langæble, Svindinge (551) 
 • Verner Dahlgaard Andersen, Nyborg (478)
 • Ingrid Hansen, Ellinge (343)
 • Svend Erik Stougaard, Nyborg (326)
 • Irene Møller Hansen, Såderup (302)
 • Ove Johansen, Ørbæk (278)
 • Kirsten Press, Nyborg (266)
 • Peter Enevold, Dinestrup (265)
 • Bent Vagn Laursen, Nyborg (256)

Se listen over stedfortrædere til Seniorrådet pr. 1. januar 2018

 • Hans Christian Nielsen (229)
 • Ellen Margrethe Larsen (225)
 • Børge Christian Thomsen (194)
 • Ellen Rask (181)
 • Hans Biering (177)
 • Jens Hald (176)
 • Palle Reimer Hansen (130)
 • Hans Christian Hornskrog-Petersen (128)
 • Steen Hessellund Sørensen (57)
 • Peter Bøytler (55)
 • Lars Nørgaard (35)
 • Rudy Lyngvig (6)

Sidst opdateret 13. maj 2018