Uddannelsesråd

Byrådet vedtog i 2011 at nedsætte et Uddannelsesråd.

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg med deltagelse af byrådsmedlemmer og repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, elever, erhvervsliv og faglige organisationer i Nyborg Kommune.

  • Uddannelsesrådet følger udviklingen i uddannelse og beskæftigelse af de unge i Nyborg Kommune.
  • Uddannelsesrådet kommer med forslag til Byrådet og andre relevante parter til initiativer, der kan bidrage til, at flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
  • Uddannelsesrådet er et forum for koordinering af initiativer og aktiviteter mellem de repræsenterede parter.
  • Uddannelsesrådet bidrager til øget fokus i offentligheden på muligheder og udfordringer i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse.

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Uddannelsesrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Medlemmer i Uddannelsesrådet

Formand Suzette Frovin (F) formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget
Næstformand  Sonja Marie Jensen (A) formand for Beskæftigelsesudvalget
Martin Huus (V)
Frits Christensen (A)
Karen Moritz Hansen (B)

Anders Munch Hansen, VUC Fyn
Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium
Karen Rasmussen, folkeskolerne i Nyborg Kommune
Elin Jeppesen, de frie grundskoler i Nyborg Kommune
Kurt Struve, Nyborg Ungdomsskole
Gitte Lillemose, UUO
Niels Rude, LO Østfyn
Kis Østergaard, Østfyns Erhvervsråd
Viktor Svane, elevrepræsentant (Nyborg Gymnasium)
Signe Bækkelund, elevrepræsentant (folkeskolerne i Nyborg Kommune)
Magnus Ahlstrøm, elevrepræsentant (folkeskolerne i Nyborg Kommune)

Administration

Marianne Stentebjerg, direktør
Lars Kofoed, skole- og kulturchef
Merete Gommesen, beskæftigelseschef

For yderligere oplysninger, kontakt

Marianne Stentebjerg, direktør. Tlf. 6333 6801, e-mail: mste@nyborg.dk

Sidst opdateret 25. juni 2020