Udsatterådets medlemmer

Medlem af Udsatterådet Jesper Nielsen. Byrådsmedlem liste A      Anne-Marie Palm-Joh. Byrådsmedlem O        

Jesper Nielsen                  Anne-Marie Palm-Joh.      Sonja Lulu Pedersen          
(Byrådsmedlem - (S))        (Byrådsmedlem - (O))       (Bedre Psykiatri)                 

                     

Jesper Demant Sørensen  Martin Sune Poulsen          Niels Toft                            Anja de Thurah, 
(Brugerrådet i Blå Café)     (Brugerrådet i Blå Café)     (Brugerrådet i Blå Café)     næstformand
                                                                                                                                 (Privatperson, Alkohol
                                                                                                                                 og hjem til alle)

       Medlem af Udsatterådet Dorde Kadijevic              

Benny Pieszak, formand    Dorde Kadijevic                 Vickie Nellemann Kramer   Marianne Dissing
(Privatpers., Ældrerådet)   (Brugerrepræsentant for    (Socialafdelingen,              (Socialafdelingen, 
                                            
Nyborg Kommune)           Nyborg Kommune)             værestedet Huset)                  

Medlem af Udsatterådet Susan Lundgren       Medlem af Udsatterådet Povl Larsen       Medlem af Udsatterådet Keld Krogh

Susan Lundgren                Povl Larsen                        Keld Krogh 
(Landsforening af              (Privat person, Suppleant) (Brugerrepræsentant for 
patientrådgivere og                                                        værestedet Huset)
bistandsværger i  Danmark)       

               
                                                                                     

Sidst opdateret 21. januar 2020