Udviklingsråd

Byrådet har oktober 2011 besluttet at nedsætte et Udviklingsråd.

Udvalget er nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg og er et tværgående rådgivende udvalg med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen.

Udvalget skal eksempelvis rådgive Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handlingsplaner i forhold til Udvikling Fyn. Udvalget kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets områder, f.eks. udvikling, branding og bosætning.

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Udviklingsrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Medlemmer i Udviklingsrådet

Formand Peter Wagner Mollerup (V), formand Erhvervs- og Udviklingsudvalget
Carsten Kudsk (O), byrådsmedlem
Martin Stenmann (A), byrådsmedlem
Ole Tyrsted (F) - udpeget af Byrådet på det konst. møde fra Socialistisk Folkeparti
Sonja Marie Jensen, formand for Beskæftigelsesudvalget
Simon Storgaard, Nyborg Handelsstandssforening
Frank Egetoft, Østfyns Erhvervsråd
Jan G. Jensen, Nyborg Turistforening
Lis Mylenberg, havnemester i Nyborg Marina
Christian Alexandersen, formand for Ørbæk Lokalråd
Mette Ladegaard Thøgersen, Østfyns Museer
Vakant – Repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne
Kurt Christiansen, Ullerslev området
Kristina Poulsen, repræsenterer ejendomsmæglerne i Nyborg Kommune
Rune Christensen, formand for Udvikling Ullerslev
Dorte Søemod, formand for Nyborg Fælles Landsbyråd

Sekretariat

Lars Svenningsen, kommunaldirektør
Betina Østergreen, borgerservicechef
Lene Dahlstrøm, sekretær

For yderligere oplysninger kontakt

Lars Svenningsen, kommunaldirektør, tlf. 6333 7701, e-mail: lsv@nyborg.dk

Sidst opdateret 13. december 2019