Ungeudvalget

Ungeudvalget er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg med deltagelse af byrådsmedlemmer, unge og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Nyborg Kommune.

Formål

Ungeudvalget blev nedsat i forbindelse med den politiske aftale om budget 2019-2022 med henblik på at udvikle og udforme en ungepolitik for Nyborg Kommune.

Ungepolitikken

Du kan finde og læse mere om ungepolitikken 'Ung i Nyborg' her

Medlemmer

 • Byrådsmedlem Tilde Nielsen (V) – formand for Ungeudvalget
 • Byrådsmedlem Albert Petersen (A)
 • Byrådsmedlem Anja Kongsdal (V)
 • Byrådsmedlem Carsten Kudsk (De LokalNationale)
 • Byrådsmedlem Suzette Frovin (F)
 • Ungerepræsentant Jonas Ejby
 • Ungerepræsentant Kristine Aleksandrovitez
 • Ungerepræsentant Magnus Ahlstrøm 
 • Ungerepræsentant Niels Ture Holm Grønlund
 • Ungerepræsentant Sophia Ringelstein
 • Rektor Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium
 • Afdelingsleder Andes Munch Hansen, VUC Fyn Nyborg
 • Direktør Marianne Stentebjerg
 • Skole- og Kulturchef Lars Kofoed
 • Viceungdomsskoleleder Lisbeth Teglbjærg

Dagsorden og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Ungeudvalgets møder i Politiker WEB.

Politiker WEB

For yderligere oplysninger om Ungeudvalget, kontakt

Tilde Nielsen, byrådsmedlem og formand for Ungeudvalget. Tlf. 5116 1112, e-mail: tnj@nyborg.dk

Marianne Stentebjerg, direktør. Tlf. 6333 6801, e-mail: mste@nyborg.dk 

Administration og kontakt til Ungeudvalget

Charlotte Quaade, chefsekretær. Tlf. 6333 7767 / 2460 0567, e-mail: chq@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 07. april 2021