Borgerdrevne forslag

Som borger i Nyborg Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker, at dine lokalpolitikere skal drøfte.

For at sikre at forslaget er relevant for andre end dig, skal det bakkes op af andre borgere i kommunen. Borgmesteren vil sikre, at dit forslag vil blive behandlet i Byrådet, hvis det bakkes op af minimum 787 borgere i Nyborg Kommune, hvilket svarer til hvad et gennemsnitligt mandat ”koster” i Nyborg Byråd i indeværende valgperiode (2018-2021).

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver, som kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende borgere bosiddende i Nyborg Kommune, der må oprette forslag og støtte et forslag.

Du skal angive navn, adresse, tlf. og mail, men kun dit navn vil være synligt for andre sammen med dit forslag.

Vi stiller følgende krav til borgerdrevne forslag:

  • Du skal angive navn, adresse, tlf. og mail. 
  • Du skal være bosiddende i Nyborg Kommune. 
  • Du kan kun stille forslag, der vedrører kommunens anliggender. 
  • Dit forslag må ikke have et injurierende indhold eller indeholde personfølsomme oplysninger. 
  • Du kan ikke stille forslag om emner, som Nyborg Byråd allerede har truffet beslutning om, medmindre der foreligger nye oplysninger. Det vil altid bero på en konkret vurdering.

Du vil modtage en kvitteringsmail, når dit forslag er modtaget.

Nyborg Kommune forbeholder sig ret til at afvise forslag med injurierende indhold, forslag med personfølsomme oplysninger og forslag, der i øvrigt ikke opfylder ovenstående krav for borgerdrevne forslag.

Såfremt dit forslag opfylder ovenstående krav til borgerdrevne forslag, vil det hurtigst muligt blive lagt her på hjemmesiden.

Dit forslag vil være synligt på kommunens hjemmeside, indtil forslaget opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser. Dit forslag vil dog maksimalt være synligt i 12 måneder.

Hvis dit forslag opnår et tilstrækkeligt antal bekræftede støttetilkendegivelser, vil det blive forelagt Nyborg Byråd til behandling på førstkommende byrådsmøde.

Hvis dit forslag ikke opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser inden for de 12 måneder, vil det automatisk blive slettet fra kommunens hjemmeside.

Antallet af støttetilkendegivelser, som dit forslag har opnået, bliver oplyst og opdateret ca. hver 14. dag her på siden. 

Sidst opdateret 03. oktober 2018