Reducere mængden af CO2 forbruget frem til 2030

Forslag

Nyborg Kommune skal indgå en samarbejdsaftale om at reducere mængden af sit forbrug af CO2 frem til 2030. Vi kræver, at kommunen reducerer sit CO2 forbrug med 7,6% pr år som minimum fra 2021 til 2030. Kommunen skal arbejde bredt for at mindske sit forbrug i administrationsbygninger, skoler, institutioner, idrætsanlæg, kommunalt ejede virksomheder, transportmidler, vej og park og opgaver, som er udliciteret af kommunen.

Vi anbefaler, at kommunen laver en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening. To ud af tre kommuner har i dag en aftale med DN om at reducere deres forbrug. På Fyn har flg. kommuner indgået aftale: Svendborg, Odense, Assens og Middelfart. Nyborg skal også være aktiv medspiller i forhold til FN's mål for CO2-reduktion..

Stem på forslaget her

Antal stemmer: 63 (opdateret 18. august 2020).

Forslaget er indsendt af Bjarne Christiansen og offentliggjort 12. december 2019.

Sidst opdateret 18. august 2020