Borgermøde om lokalplan for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

Nyborg Kommune inviterer til digitalt borgermøde mandag 10. maj 2021 kl. 19 omkring lokalplan for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg.

På mødet vil Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune gennemgå indholdet i lokalplanen, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Forslag til lokalplan nr. 303 omfatter Nyborg Voldanlæg ved Glacisstien og Sygehusgraven. Med planforslaget ønsker Nyborg Kommune at sikre og tydeliggøre Nyborg Voldanlæg nord og vest for Nyborg Slot, så det fredede fortidsminde bevares, og den vigtige kulturarv ikke går tabt. 

Samtidig ønsker kommunen at bevare kolonihaverne på volden som en del af Nyborgs kulturelle arv samt at sikre, at voldområdet fortsat indgår i byens grønne areal som en væsentlig del af byens rekreative ressource med respekt for natur og miljø. Der er til lokalplanen udarbejdet miljørapport, der beskriver og sammenfatter lokalplanens miljøpåvirkninger og redegør for afværgetiltag.

Se forslag til lokalplan nr. 303 og kommuneplantillæg nr. 32 her

Forslag til Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32, Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg er i offentlig høring 5. maj til og med 30 juni 2021.

Deltag i borgermødet og få svar på dine spørgsmål

Du kan følge borgermødet på Nyborg Kommunes Facebookside eller her på vores hjemmeside – se efter link på forsiden af hjemmesiden på selve dagen.

Se Power Point her

Gå til Nyborg Kommunes Facebookside her

Se borgermødet live her på hjemmesiden 10. maj 2021

Hvis du allerede har spørgsmål, kan du sende dem på e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

 

Sidst opdateret 10. maj 2021