Nyt boligområde i Ullerslev

Læs mere om planerne for den nye kommunale udstykning, og den igangværende lokalplanproces, for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev.

Onsdag 20. januar 2021 blev der afholdt digitalt borgermøde omkring nyt boligområde i Ullerslev.

Du kan se eller gense borgermødet her

Forslag til lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 har været i høring til og med 2. februar 2021.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk


Oversigtskort der viser placeringen af det nye boligområde nord for Ullerslev og øst for Kertemindevej.

Sidst opdateret 03. februar 2021