Borgermøde om forslag til Kommuneplan 2021 - Udvikling af byer og lokalsamfund

Torsdag 3. juni 2021 blev der afholdt borgermøde omkring forslag til Kommuneplan 2021 - Udvikling af byer og lokalsamfund.

På mødet blev de vigtigste dele af planforslagets indhold om udvikling af byer og lokalsamfund præsenteret.

Der blev blandt andet talt om:

  • Grøn omstilling gennem planlægningen
  • Rammer for bæredygtig byudvikling
  • Byudviklingsmuligheder i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk
  • Byudviklingsmuligheder i landsbyerne
  • Kulturarv og bevaring

Om Kommuneplan 2021

Byrådet har 27. april 2021 godkendt forslag til Kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse fra 5. maj til 2. juli 2021. Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Planen fokuserer bl.a. på, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en grøn omstilling i kommunen.

Forslag til Kommuneplan 2021 er en digital plan, der kan ses her

Borgermøde

Du kan se eller gense borgermødet her

Hvis du har spørgsmål til Kommuneplan 2021, så er du velkommen til at kontakte os på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Sidst opdateret 04. juni 2021