Budget og regnskab

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget.

Kort om budgettet

Budgettet er en plan for kommunens afholdelse af udgifter og opkrævning af indtægter for det kommende regnskabsår (1. januar til 31. december). Det er kommunalbestyrelsen, der vedtager kommunens budget - herunder skatteudskrivningen for det kommende år.
Skat og grundskyld udgør hovedparten af kommunens indtægter, og kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at justere på disse indtægter i løbet af året. Det er derfor vigtigt, at der er balance i budgettet for det kommende år, så kommunen kan afholde alle de nødvendige udgifter og opretholde serviceniveauet.

Kort om regnskabet

Regnskabet  giver et indblik i kommunens generelle økonomiske situation - herunder beholdninger, tilgodehavender og gæld og viser, om resultatet blev som forventet ved budgetlægningen.

Få flere oplysninger om budget og regnskab i menuen til venstre.

Sidst opdateret 21. maj 2015