Ældreudvalget

Ældreudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde.

Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Carsten Kudsk (O) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand 
Erik Rosengaard (V)
Poul Erik Knudsen (A) 
Jacob Nilsson (V)
Jesper Nielsen (A)
Jørn Terndrup (V)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Ældreudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Ældreudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

14. januar
4. februar
3. marts
14. april - Afholdes virtuelt
24. april - Ekstraordinært møde der afholdes virtuelt
5. maj - Afholdes virtuelt
9. juni
17. juni
11. august
1. september
22. september
20. oktober
10. november
1. december

Sidst opdateret 16. september 2020