Ældreudvalget

Ældreudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde.

Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Carsten Kudsk (O) - formand
Frits Christensen (A)
Erik Rosengaard (V)
Jørn Terndrup (V)
Jacob Nilsson (V)
Sonja Marie Jensen (A) 
Jesper Nielsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Ældreudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Ældreudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

14. januar
4. februar
3. marts
14. april
5. maj
9. juni
11. august
1. september
22. september
20. oktober
10. november
1. december


Sidst opdateret 26. marts 2020