Ældreudvalget

Ældreudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde.

Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Carsten Kudsk (De LokalNationale) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand 
Erik Rosengaard (V)
Poul Erik Knudsen (A) 
Jacob Nilsson (V)
Jesper Nielsen (A)
Jørn Terndrup (V)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Ældreudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Ældreudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

12. januar - afholdes virtuelt
2. februar - afholdes virtuelt
5. februar - ekstraordinært møde, afholdes virtuelt
10. februar - ekstraordinært møde, afholdes virtuelt
22. februar - ekstraordinært møde, afholdes virtuelt
2. marts - afholdes virtuelt
10. marts - ekstraordinært møde, afholdes virtuelt
13. april - afholdes virtuelt
4. maj
1. juni
10. august
31. august
21. september
12. oktober
9. november
30. november

Sidst opdateret 08. april 2021