Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget varetager også kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Kenneth Muhs (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A)
Kaj Refslund (V)
Søren Svendsen (V)
Jacob Nilsson (V)
Carsten Kudsk (O)
Martin Stenmann (A)
Albert Pedersen (A)
Suzette Frovin (F)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Økonomiudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Økonomiudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

21. januar
18. februar
18. marts
23. april
20. maj
17. juni
19. august
9. september
1. oktober
28. oktober
4. november - Ekstraordinært møde
18. november
9. december

Sidst opdateret 14. august 2019