Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget varetager også kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Kenneth Muhs (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand
Kaj Refslund (V)
Søren Svendsen (V)
Jacob Nilsson (V)
Carsten Kudsk (O)
Martin Stenmann (A)
Albert Pedersen (A)
Suzette Frovin (F)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Økonomiudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Økonomiudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

20. januar
17. februar
16. marts - AFLYST
27. marts
3. april - Ekstraordinært møde
20. april - Afholdes virtuelt
18. maj - Afholdes virtuelt
15. juni
24. juni - Ekstraordinært møde
17. august
24. august (kun budget)
7. september
28. september
5. oktober (kun budget) 
26. oktober
16. november
7. december

Sidst opdateret 26. juni 2020