Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver.

Beskæftigelsesudvalget består a 7 medlemmer.

Sonja Marie Jensen (A) - formand
Jørn Terndrup (V) - næstformand
Jesper Nielsen (A)
Rameesh T. Sambanther (A)
Carsten Kudsk (De LokalNationale)
Martin Huus (V)
Jacob Nilsson (V)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Beskæftigelsesudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Beskæftigelsesudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

11. januar - afholdes virtuelt
1. februar - afholdes virtuelt
1. marts - afholdes virtuelt
12. april - afholdes virtuelt
3. maj
31. maj
9. august
30. august
20. september
11. oktober
8. november
29. november

Sidst opdateret 08. april 2021