Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver.

Beskæftigelsesudvalget består a 7 medlemmer.

Sonja Marie Jensen (A) - formand
Jørn Terndrup (V) - næstformand
Jesper Nielsen (A)
Rameesh T. Sambanther (A)
Carsten Kudsk (O)
Martin Huus (V)
Jacob Nilsson (V)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Beskæftigelsesudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Beskæftigelsesudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

7. januar
4. februar
4. marts
8. april
6. maj
3. juni
12. august
2. september
23. september
21. oktober
11. november
2. december

Sidst opdateret 19. december 2018