Byrådet

Nyborg Byråd har 25 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen.

Det samlede Nyborg Byråd pr. 1. januar 2018

Byrådet holder normalt møde 1 gang om måneden på tirsdage fra kl. 17. Byrådsmøderne foregår i byrådssalen på 2. sal i det gamle rådhus. Dørene C og D (glasdørene) åbnes 20 minutter før mødets start.

Den åbne del af byrådets møder er åben for offentligheden. Der optages video og sendes live fra alle Byrådets møder.

Følg LIVE-udsendelserne her og se videoer fra byrådsmøder optaget efter 1. oktober 2019

Se videoer fra byrådsmøder optaget før 1. oktober 2019

Størstedelen af byrådets arbejde foregår i ni politiske udvalg. Udvalgene behandler sager og anbefaler beslutninger, som Byrådet derefter godkender eller afviser. 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Byrådet herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Byrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

28. januar
25. februar
24. marts (afholdes i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter) - AFLYST
28. april - Afholdes virtuelt
26. maj - Afholdes virtuelt
24. juni (flyttet fra 23. juni pga. Sankt Hans)
25. august
15. september
6. oktober
24. november (afholdes på Kulturtorvet 4Kløverskolen, Ørbæk)
15. december

Sidst opdateret 02. juni 2020