Byrådet

Nyborg Byråd har 25 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen.

Det samlede Nyborg Byråd pr. 1. januar 2018

Byrådet holder normalt møde 1 gang om måneden på tirsdage fra kl. 17. Byrådsmøderne foregår i byrådssalen på 2. sal i det gamle rådhus. Dørene C og D (glasdørene) åbnes 20 minutter før mødets start.

Den åbne del af byrådets møder er åben for offentligheden. Der optages video og sendes live fra alle Byrådets møder.

Følg LIVE-udsendelserne her og se videoer fra byrådsmøder optaget efter 1. oktober 2019

Se videoer fra byrådsmøder optaget før 1. oktober 2019

Størstedelen af byrådets arbejde foregår i ni politiske udvalg. Udvalgene behandler sager og anbefaler beslutninger, som Byrådet derefter godkender eller afviser. 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Byrådet herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Byrådet i Politiker Web.

OBS! Der kan i øjeblikket være problemer med tilgangen til Politiker Web - læs mere her

Politiker Web

Mødekalender 2020

28. januar
25. februar
24. marts (afholdes i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter) - AFLYST
28. april - Afholdes virtuelt
26. maj - Afholdes virtuelt
24. juni (flyttet fra 23. juni pga. Sankt Hans)
25. august
15. september
6. oktober
24. november
15. december

Sidst opdateret 09. oktober 2020