Byrådet

Nyborg Byråd har 25 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen.

Det samlede Nyborg Byråd pr. 1. januar 2018

Byrådet holder normalt møde 1 gang om måneden på tirsdage fra kl. 17. Byrådsmøderne foregår i byrådssalen på 2. sal i det gamle rådhus. Dørene C og D (glasdørene) åbnes 20 minutter før mødets start.

Den åbne del af byrådets møder er åben for offentligheden. Der optages video og sendes live fra alle Byrådets møder.

Følg LIVE-udsendelserne her og se videoer fra byrådsmøder optaget efter 1. oktober 2019

Se videoer fra byrådsmøder optaget før 1. oktober 2019

Størstedelen af byrådets arbejde foregår i ni politiske udvalg. Udvalgene behandler sager og anbefaler beslutninger, som Byrådet derefter godkender eller afviser. 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Byrådet herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Byrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

26. januar - afholdes virtuelt
23. februar - afholdes virtuelt
23. marts - afholdes virtuelt
21. april - ekstraordinært møde der afholdes virtuelt
27. april - afholdes virtuelt
25. maj
22. juni
24. august
14. september
5. oktober
23. november (afholdes på 4kløverskolen i Ørbæk)
14. december

Sidst opdateret 15. april 2021