Byrådet

Nyborg Byråd har 25 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen.

Det samlede Nyborg Byråd pr. 1. januar 2018

Byrådet holder normalt møde 1 gang om måneden på tirsdage fra kl. 17. Byrådsmøderne foregår i byrådssalen på 2. sal i det gamle rådhus. Dørene C og D (glasdørene) åbnes 20 minutter før mødets start.

Den åbne del af byrådets møder er åben for offentligheden. Der optages video og sendes live fra alle Byrådets møder.

Størstedelen af byrådets arbejde foregår i ni politiske udvalg. Udvalgene behandler sager og anbefaler beslutninger, som Byrådet derefter godkender eller afviser. 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Byrådet herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Byrådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

29. januar
26. februar
26. marts
30. april (afholdes i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter)
28. maj
25. juni
27. august
17. september
8. oktober
5. november - Ekstraordinært møde
26. november (afholdes på Kulturtorvet 4Kløverskolen, Ørbæk)
17. december

Mødekalender 2020

28. januar
25. februar
24. marts (afholdes i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter)
28. april
26. maj
23. juni
25. august
15. september
6. oktober
24. november (afholdes på Kulturtorvet 4Kløverskolen, Ørbæk)
15. december

Sidst opdateret 04. december 2019