Byrådsmedlemmers vederlag 2019

Oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag pr. 1. april 2019
Navn Vederlag
Borgmester vederlag                                     935.588 kr.
1. næstformand 10% af borgmestervederlag 93.559 kr.
Byrådsvederlag 94.883 kr.
Udvalgsformænd 18,75% af borgmestervederlag for udvalgene:
Skole og Dagtilbud, Social og Familie, Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Sundheds- og Forebyggelse, Erhvervs- og Udvikling og Ældre udvalget.

 

175.422 kr.

Udvalgsvederlag 18.711 kr.
Børnetillæg 14.681 kr.
Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5% af borgmestervederlag 46.779 kr.

Sidst opdateret 05. april 2019