Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv

Oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag for andre hverv oplyst seneste hele år
Navn Hverv Vederlag 1/1-31/12 2019
Kenneth Muhs KL - Miljø- og Forsyningsudvalget 49.254 kr.
Kenneth Muhs  Erhvervshus Fyn 75.000 kr. 
Kaj Refslund ADP 100.000 kr.
Albert Pedersen  FynBus 21.114 kr.
Erik Rosengaard Ingen 0 kr.
Frits Christensen Ingen 0 kr.
Carsten Kudsk  Ingen  0 kr.
Martin Stenmann  Ingen 0 kr. 
Jan Reimer Christiansen Ingen 0 kr.
Søren Svendsen     Motas  bestyrelse  (formand) 94.370 kr.
Søren Svendsen NFS Bestyrelse (formand) 188.933 kr. 
Peter W. Mollerup Inspiring denmark 20.000 kr.
Rameesh T. Sambanther Ingen 0 kr.
Per Jespersen Ingen 0 kr.
Jacob Nilsson Ingen 0 kr.
Vibeke Ejlertsen Ingen 0 kr.
 Sonja M. Jensen Ingen 0 kr.
 Anja Kongsdal Ingen 0 kr.
 Martin Huus Ingen 0 kr.
 Tilde Nielsen Ingen 0 kr.
 Suzette Frovin Ingen 0 kr.
 Jesper Nielsen Ingen 0 kr.
 Poul Erik  Knudsen Ingen 0 kr.
 Jørn Terndrup NFS Bestyrelse 18.592 kr.
 Jørgen Jørgensen Ingen 0 kr.
 Anne-Marie Palm-Johansen   Ingen 0 kr.
 Anne Dyrhøj Ingen 0 kr.

Sidst opdateret 02. april 2020