Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv

Oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag for andre hverv oplyst seneste hele år
Navn Hverv Vederlag 1/1-31/12 2018
Kenneth Muhs KL - Miljø- og Forsyningsudvalget 49.254 kr.
Kaj Refslund ADP 100.000 kr.
Albert Pedersen  FynBus 20.747 kr.
Erik Rosengaard Ingen 0 kr.
Frits Christensen Ingen 0 kr.
Carsten Kudsk  Ingen  0 kr.
Martin Stenmann  Ingen 0 kr. 
Jan Reimer Christiansen Nature energy 50.000 kr.
Jan Reimer Christiansen NFS bestyrelse 18.238 kr.
Søren Svendsen     Motas  bestyrelse  (formand) 79.788 kr.
 Søren Svendsen NFS Bestyrelse (formand) 170.295 kr. 
Peter W. Mollerup NFS Bestyrelse 14.576 kr.
Rameesh T. Sambanther Ingen 0 kr.
Per Jespersen Ingen 0 kr.
Jacob Nilsson Ingen 0 kr.
Vibeke Ejlertsen Ingen 0 kr.
 Sonja M. Jensen Ingen 0 kr.
 Anja Kongsdal Ingen 0 kr.
 Martin Huus Ingen 0 kr.
 Tilde Nielsen Ingen 0 kr.
 Suzette Frovin Ingen 0 kr.
 Jesper Nielsen Ingen 0 kr.
 Poul Erik  Knudsen Ingen 0 kr.
 Jørn Terndrup NFS Bestyrelse 14.576 kr.
 Jørgen Jørgensen Ingen 0 kr.
 Anne-Marie Palm-Johansen   Ingen 0 kr.
 Anne Dyrhøj Ingen 0 kr.

Sidst opdateret 03. april 2019