Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv

Oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag for andre hverv oplyst seneste hele år
Navn Hverv Vederlag 1/1-31/12 2019
Kenneth Muhs KL - Miljø- og Forsyningsudvalget 49.254 kr.
Kenneth Muhs  Erhvervshus Fyn 75.000 kr. 
Kaj Refslund ADP 100.000 kr.
Albert Pedersen  FynBus 21.114 kr.
Erik Rosengaard Ingen 0 kr.
Frits Christensen Ingen 0 kr.
Carsten Kudsk  Ingen  0 kr.
Martin Stenmann  Ingen 0 kr. 
Jan Reimer Christiansen NFS bestyrelse 18.711 kr.
Søren Svendsen     Motas  bestyrelse  (formand) 94.370 kr.
Søren Svendsen NFS Bestyrelse (formand) 188.933 kr. 
Peter W. Mollerup Inspiring denmark 20.000 kr.
Rameesh T. Sambanther Ingen 0 kr.
Per Jespersen Ingen 0 kr.
Jacob Nilsson Ingen 0 kr.
Vibeke Ejlertsen Ingen 0 kr.
 Sonja M. Jensen Ingen 0 kr.
 Anja Kongsdal Ingen 0 kr.
 Martin Huus Ingen 0 kr.
 Tilde Nielsen Ingen 0 kr.
 Suzette Frovin Ingen 0 kr.
 Jesper Nielsen Ingen 0 kr.
 Poul Erik  Knudsen Ingen 0 kr.
 Jørn Terndrup NFS Bestyrelse 18.592 kr.
 Jørgen Jørgensen Ingen 0 kr.
 Anne-Marie Palm-Johansen   Ingen 0 kr.
 Anne Dyrhøj Ingen 0 kr.

Sidst opdateret 30. april 2020