Byrådsmedlemmers vederlag

Oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag pr. 1. april 2020
Navn Vederlag
Borgmester vederlag                                     954.149 kr.
1. næstformand 10% af borgmestervederlag 95.414 kr.
Byrådsvederlag 96.378 kr.
Udvalgsformænd 18,75% af borgmestervederlag for udvalgene:
Skole og Dagtilbud, Social og Familie, Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Sundheds- og Forebyggelse, Erhvervs- og Udvikling og Ældre udvalget.

 

178.902 kr.

Udvalgsvederlag 19.083 kr.
Børnetillæg 14.912 kr.
Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5% af borgmestervederlag 47.707 kr.

Sidst opdateret 14. maj 2020