Delegeringsregler

I delegeringsreglerne kan du se hvilke ansvarsområder Byrådet og de politiske udvalg har.

Det fremgår også hvem der har den endelige beslutningskompetence.

Delegeringsregler

Generelle forhold

Økonomiudvalg

Social- og Familieudvalg

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg

Børne- og Familieudvalg

Sundhedsudvalg

Teknik- og Miljøudvalg

Kultur- og Fritidsudvalg

Beredskabskommisionen

Delegeringsreglerne for Nyborg Kommune er godkendt i Sammenlægningsudvalget 19. december 2006. Herefter er reglerne konsekvensrettet af direktionen 3. juli 2007 som følge af ændring i styrelsesvedtægten.

Sidst opdateret 11. november 2019