Kodeks i Nyborg Byråd

Økonomiudvalget har på møde 18. april 2017 godkendt kodeks for Nyborg Byråd.

Nyborg Kommunes byrådssal

Bo Schmidt-udvalget offentliggjorde i 2015 rapport om ”Embedsmanden i det moderne folkestyre”.

I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med politikere og embedsmænd, der skulle følge op på drøftelserne og udarbejde et kodeks for arbejdet i og administrationens betjening af Nyborg Byråd.

Se det godkendte kodeks for Nyborg Byråd her


Sidst opdateret 02. august 2018