Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Erhvervs- og Udviklingsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget består af 7 medlemmer.

Peter Wagner Mollerup (V) - formand 
Martin Stenmann (A) - næstformand
Jørgen Jørgensen (V)
Anne Dyrhøj (V)
Carsten Kudsk (O)
Poul Erik Knudsen (A)
Vibeke Ejlertsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

13. januar
17. februar
9. marts
20. april - Afholdes virtuelt
11. maj - Afholdes virtuelt
15. juni
17. august
7. september
5. oktober
2. november
7. december

Sidst opdateret 02. juni 2020