Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Erik Rosengaard (V) - formand
Jesper Nielsen (A) - næstformand
Jan Reimer Christiansen (V)
Anne Dyrhøj (V)
Tilde Nielsen (V)
Martin Stenmann (A)
Poul Erik Knudsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Kultur- og fritidsudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

12. januar - afholdes virtuelt
2. februar - afholdes virtuelt
2. marts - afholdes virtuelt
13. april - afholdes virtuelt
4. maj
1. juni
10. august
31. august
21. september
12. oktober
9. november
30. november

Sidst opdateret 08. april 2021