Skole- og Dagtilbudsudvalget

Skole- og Dagtilbudsudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedr. dagtilbud.

Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Suzette Frovin (F) - formand
Martin Huus (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Søren Svendsen (V)
Tilde Nielsen (V)
Rameesh T. Sambanther (A)
Sonja Marie Jensen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Skole- og Dagtilbudsudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

6. januar - afholdes virtuelt
3. februar - afholdes virtuelt
3. marts - afholdes virtuelt
14. april - afholdes virtuelt
12. maj
2. juni
11. august
1. september
22. september
13. oktober
3. november
1. december

Sidst opdateret 08. april 2021