Skole- og Dagtilbudsudvalget

Skole- og Dagtilbudsudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedr. dagtilbud.

Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Suzette Frovin (F) - formand
Martin Huus (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Søren Svendsen (V)
Tilde Nielsen (V)
Rameesh T. Sambanther (A)
Sonja Marie Jensen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Skole- og Dagtilbudsudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

15. januar
5. februar
4. marts
1. april
6. maj - Afholdes virtuelt
10. juni
12. august
2. september
23. september
21. oktober
11. november
2. december (OBS: starttid kl. 13)

Sidst opdateret 07. oktober 2020