Skole- og Dagtilbudsudvalget

Skole- og Dagtilbudsudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedr. dagtilbud.

Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Suzette Frovin (F) - formand
Martin Huus (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Søren Svendsen (V)
Tilde Nielsen (V)
Rameesh T. Sambanther (A)
Frits Christensen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Skole- og Dagtilbudsudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

16. januar
6. februar
6. marts
10. april
15. maj
12. juni
14. august
4. september
25. september
23. oktober
13. november
4. december

Sidst opdateret 04. december 2018