Social- og Familieudvalget

Social- og Familieudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver.

Social- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Anja Kongsdal (V) - formand
Vibeke Ejlertsen (A)
Jørn Terndrup (V)
Jørgen Jørgensen (V)
Anne-Marie Palm-Johansen (O) 
Sonja Marie Jensen (A)
Jesper Nielsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Social- og Familieudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Social- og Familieudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

7. januar
4. februar
4. marts
8. april
6. maj
3. juni
12. august
2. september
23. september
21. oktober
11. november
2. december

Sidst opdateret 05. december 2018