Social- og Familieudvalget

Social- og Familieudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver.

Social- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Anja Kongsdal (V) - formand
Vibeke Ejlertsen (A) - næstformand
Jørn Terndrup (V)
Jørgen Jørgensen (V)
Anne-Marie Palm-Johansen (O) 
Sonja Marie Jensen (A)
Jesper Nielsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt 

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Social- og Familieudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Social- og Familieudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

11. januar - afholdes virtuelt
1. februar - afholdes virtuelt
1. marts - afholdes virtuelt
12. april - afholdes virtuelt
3. maj
31. maj
9. august
30. august
20. september
11. oktober
8. november
29. november

Sidst opdateret 08. april 2021