Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesmæssige område.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Jan Reimer Christiansen (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand
Erik Rosengaard (V)
Jacob Nilsson (V)
Anne-Marie Palm-Johansen (O)
Rameesh T. Sambanther (A)
Poul Erik Knudsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

22. januar
19. februar - AFLYST
11. marts
22. april
20. maj
17. juni
19. august
9. september
30. september
28. oktober
18. november
2. december

 

Sidst opdateret 26. marts 2020