Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesmæssige område.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Jan Reimer Christiansen (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand
Erik Rosengaard (V)
Jacob Nilsson (V)
Anne-Marie Palm-Johansen (O)
Rameesh T. Sambanther (A)
Poul Erik Knudsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

23. januar
20. februar
13. marts
3. april
22. maj
19. juni
21. august
11. september
2. oktober
30. oktober
27. november

Sidst opdateret 05. december 2018