Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forebyggelsesmæssige område.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Jan Reimer Christiansen (V) - formand
Sonja Marie Jensen (A) - næstformand
Erik Rosengaard (V)
Jacob Nilsson (V)
Anne-Marie Palm-Johansen (O)
Rameesh T. Sambanther (A)
Poul Erik Knudsen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

23. januar
20. februar
13. marts
3. april
22. maj
19. juni
21. august
11. september
2. oktober
30. oktober
27. november

Mødekalender 2020

22. januar
19. februar
11. marts
22. april
20. maj
17. juni
19. august
9. september
30. september
28. oktober
18. november
2. december

Sidst opdateret 04. december 2019