Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet.

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Per Jespersen (A) - formand
Søren Svendsen (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Martin Huus (V)
Carsten Kudsk (O)
Vibeke Ejlertsen (A)
Albert Pedersen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Teknik- og Miljøudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

20. januar
3. februar
24. februar
9. marts
30. marts
20. april 
11. maj
25. maj
8. juni
22. juni
10. august
31. august
21. september
19. oktober
9. november
30. november

Sidst opdateret 04. december 2019