Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet.

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Per Jespersen (A) - formand
Søren Svendsen (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Martin Huus (V)
Carsten Kudsk (O)
Vibeke Ejlertsen (A)
Albert Pedersen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Teknik- og Miljøudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

7. januar
21. januar
4. februar
25. februar
11. marts
28. marts
8. april
29. april - AFLYST
13. maj
27. maj
11. juni
24. juni - ekstraordinært møde
12. august
20. august - ekstraordinært møde
2. september
23. september
21. oktober
11. november
2. december

Sidst opdateret 14. august 2019