Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet.

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Per Jespersen (A) - formand
Søren Svendsen (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Martin Huus (V)
Carsten Kudsk (O)
Vibeke Ejlertsen (A)
Albert Pedersen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Teknik- og Miljøudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

20. januar
3. februar
24. februar
9. marts
30. marts - AFLYST
20. april - Afholdes virtuelt
11. maj - Afholdes virtuelt
25. maj - Afholdes virtuelt
8. juni
22. juni
10. august
31. august
21. september
19. oktober
9. november
30. november

Sidst opdateret 07. oktober 2020