Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet.

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Per Jespersen (A) - formand
Søren Svendsen (V) - næstformand
Anja Kongsdal (V)
Martin Huus (V)
Carsten Kudsk (De LokalNationale)
Vibeke Ejlertsen (A)
Albert Pedersen (A)

Læs den fulde beskrivelse af udvalget i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Teknik- og Miljøudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2021

4. januar - ekstraordinært møde, afholdes virtuelt
11. januar, afholdes virtuelt
1. februar - afholdes virtuelt
22. februar - afholdes virtuelt
8. marts - afholdes virtuelt
22. marts - afholdes virtuelt
12. april - afholdes virtuelt
3. maj
17. maj
7. juni
21. juni
9. august
30. august
20. september
11. oktober
8. november
29. november
13. december

Sidst opdateret 08. april 2021