Mød din borgmester og udvalgsformand

Har du et spørgsmål eller en sag, du vil tale med borgmesteren eller en udvalgsformand om, kan du møde op i træffetiden.

Borgmesteren og udvalgsformændene sidder klar til at tage imod borgerne/virksomhederne. Der vil være en chef eller direktør til stede.

Du har fortsat mulighed for at aftale møder med borgmesteren og udvalgsformændene ud over de fastsatte træffetider ved henvendelse til kommunen.

Oversigt over træffetider i 2019

Borgmester Kenneth Muhs

Borgmester Kenneth Muhs har træffetid på borgmesterkontoret, Rådhuset, 1. sal, Torvet 1, 5800 Nyborg, på følgende tidspunkter:

Mandag 21. januar kl. 14.00-15.00.

Tirsdag 19. februar kl. 14.00-15.00.

Mandag 25. marts kl. 14.00-15-00.

Mandag 15. april kl. 14.00-15.00.

Mandag 13. maj kl. 14.00-15.00.

Tirsdag 18. juni kl. 14.00-15.00.

Mandag 12. august kl. 14.00-15.00.

Mandag 16. september kl. 14.00-15.00.

Mandag 21. oktober kl. 14.00-15.00.

Tirsdag 19. november kl. 14.00-15.00.

Mandag 16. december kl. 14.00-15.00.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Der kan herudover efter aftale med Susanne Nielsen, tlf. 6333 6805, laves mødeaftaler på andre tidspunkter.

Formanden for Beskæftigelsesudvalget Sonja Marie Jensen

Formanden for Beskæftigelsesudvalget Sonja Marie Jensen har træffetid på Rådhuset, 2. sal, mødelokale 1-3, Torvet 1, 5800 Nyborg, på følgende tidspunkter:

Onsdag 2. januar kl. 15.00-16.00 i mødelokale 1.

Onsdag 6. februar kl. 16.30-17.30 i mødelokale 3.

Mandag 4. marts kl. 15.00-16.00 i mødelokale 3.

AFLYST torsdag 4. april 

 

Tirsdag 14. maj kl. 16.30-17.30 i mødelokale 3.

Tirsdag 4. juni kl. 17.00-18.00 i mødelokale 2.

Mandag 12. august kl. 15.00-16.00 i mødelokale 2.

Fredag 6. september kl. 15.00-16.00 i mødelokale 1.

Torsdag 3. oktober kl. 16.30-17.30 i mødelokale 3.

Mandag 4. november kl. 14.00-15.00 i mødelokale 1.

Fredag 13. december kl. 14.00-15.00 i mødelokale 1.

Tilmelding senest torsdagen før til Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup

Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup har træffetid på Rådhuset, 2. sal, Mødelokale 1 og 3, Torvet 1, 5800 Nyborg, på følgende tidspunkter:

Onsdag 30. januar kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 27. februar kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 27. marts kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 24. april kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 29. maj kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 26. juni kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 28. august kl. 16.00-17.00 i mødelokale 1.

Onsdag 25. september kl. 16.00-17.00 i mødelokale 3.

Onsdag 30. oktober kl. 16.00-17.00 i mødelokale 3.

Onsdag 27. november kl. 16.00-17.00 i mødelokale 3.

Tilmelding senest søndagen før til Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget Suzette Frovin

Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget Suzette Frovin har ikke faste træffetider, men der kan altid aftales et møde med hende ved at kontakte Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Formanden for Social- og Familieudvalget Anja Kongsdal

Formanden for Social- og Familieudvalget Anja Kongsdal har træffetid på Rådhuset, 2. sal, Torvet 1, 5800 Nyborg, på følgende tidspunkter:

Onsdag 30. januar kl. 16.00-17.00.

Onsdag 27. februar kl. 16.00-17.00.

Onsdag 27. marts kl. 16.00-17.00.

Onsdag 24. april kl. 16.00-17.00.

Onsdag 29. maj kl. 16.00-17.00.

Onsdag 26. juni kl. 16.00-17.00.

Onsdag 28. august kl. 16.00-17.00.

Onsdag 25. september kl. 14.00-15.00.

Onsdag 30. oktober kl. 16.00-17.00.

Onsdag 27. november kl. 16.00-17.00.

Tilmelding senest søndagen før til Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Reimer Christiansen

Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Reimer Christiansen har ikke faste træffetider, men der kan altid aftales et møde med ham ved at kontakte Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Formanden for Ældreudvalget Carsten Kudsk

Formanden for Ældreudvalget Carsten Kudsk har ikke faste træffetider, men der kan altid aftales et møde med ham ved at kontakte Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Rosengaard

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Rosengaard har ikke faste træffetider, men der kan altid aftales et møde med ham ved at kontakte Sekretariatet, mail: sekretariatet@nyborg.dk.

Derudover er man altid velkommen til at kontakte Erik Rosengaard på tlf. 4088 5072.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Per Jespersen

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Per Jespersen har ikke faste træffetider, men der kan altid aftales et møde med ham ved at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen, mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Ændringer i de udmeldte træffetider kan forekomme.

Sidst opdateret 12. marts 2019