Valg

Det er kommunens opgave at planlægge og afholde valg. I de danske kommuner stemmer vi til fire forskellige valg.

Folketingsvalg

Folketingsvalg holdes hvert fjerde år eller oftere. Folketingets medlemmer vælges for fire år, men statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg. 

Kommunale valg

Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd holdes hvert fjerde år - altid den tredje tirsdag i november.

Valg til Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentsvalg holdes hvert femte år og sædvanligvis sidst i maj eller først i juni måned.

Dato for næste Europa-Parlamentsvalg er 26. maj 2019.

Folkeafstemning

Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne. Alle, der har valgret til Folketinget, har ret til at deltage i folkeafstemninger.

Sidst opdateret 03. oktober 2018