Brevstemme fra udlandet

Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.
Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg – fx en boreplatform - kan du brevstemme på skibet eller havanlægget op til tre måneder før valget.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.

Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Du skal i alle tilfælde huske at medbringe gyldig legitimation, fx dit sundhedskort, pas eller kørekort.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden 

Frist

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen. Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Sidst opdateret 08. marts 2019