Brevstemme i eget hjem

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme.

Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til Borgerservice for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside, den vil også være tilgængelig på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til Borgerservice. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme fire uger før valgdagen og senest kl. 18 tolv dage før valgdagen – hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag forlænges fristen til den førstkommende mandag kl. 12. Du kan få oplyst hos kommunen, om der er fastsat en senere frist.

Hvis Borgerservice mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du blive kontaktet af Borgerservice og aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

valg.oim.dk/vaelgere/brevstemmeafgivning

Sidst opdateret 15. april 2019