Når du vil brevstemme

Hvis du har valgret, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Nyborg Kommune kan du brevstemme her:

  • I Borgerservice
  • På plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • I særlige boformer for fx voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • I fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • I dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller hos Økonomi- og Indenrigsministeriet på linket nedenfor.

valg.oim.dk/vaelgere/brevstemmeafgivning 

Handicapparkeringsplads

I Nørrevoldgade i umiddelbar nærhed af indgang til Borgerservice forefindes der handicapparkeringspladser.

Handicaptoilet

Der forefindes handicaptoilet på 2. sal på Nyborg Rådhus, der er elevator i bygningen.

 

Sidst opdateret 08. marts 2019