Hvem kan stemme?

 Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater, eller
  • er statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Pr. 1.7.2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne (tidligere "umyndiggjort") fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Danskere bosat i andre EU-lande kan godt stemme i Danmark

Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme i valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

Er du dansk statsborger og bor du i et andet EU-land, kan du godt stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Ansøgningen skal indgives til folkeregisteret i Københavns Kommune.

Du kan tidligst ansøge om at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark 6 måneder før valget.

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

EU-bosatte danskeres valgret til Europa-Parlamentsvalg

EU-borgere bosat i Danmark kan godt stemme og stille op til valget

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere ”umyndiggjort”). Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland.

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk

Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside

Sidst opdateret 30. august 2019