Kandidatlister


Nye kandidatlister

Der kommer nye kandidatlister i slutningen af juni måned 2017. Det er kun disse nye lister, som kan bruges til indsamling af underskrifter fra stillere og anmeldelse af kandidater til Kommunalvalget.

Bestilling af kandidatlister

Bestilling af kandidatlister sker ved henvendelse til Borgerservice, Karsten Danielsen på tlf.  6333 7762, e-mail: kda@nyborg.dk eller til Connie B. Nielsen på tlf. 6333 7782, e-mail: cbni@nyborg.dk

Udfyldning af kandidatlisten

En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde 4 kandidater mere, end der kan vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i den pågældende kommune/region. Dvs. en kandidatliste til valget i Nyborg Kommune kan maksimalt indeholde 29 kandidater.

Antallet af kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må i alt højst udgøre otte mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i den pågældende kommune/region.

Den, der indleverer en kandidatliste, har ret til en kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunkt.

Det er meget vigtigt, at listen udfyldes korrekt.

Sidst opdateret 07. juli 2017