Principper for tildeling af Partibogstaver

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 33, stk. 1.

Disse bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33, stk. 2.

Bogstavet "X" kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. kommunal– og regionalvalglovens § 34, stk. 1.

Derudover henstiller Økonomi- og Indenrigsministeriet blandt andet normalt til følgende: 

  • Bogstavbetegnelsen W kan (som følge af forvekslingsmulighed med V) kun anvendes, hvis der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle lokallister. 
  • Bogstavbetegnelsen Å skal angives som Å og ikke som Aa. 
  • Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.

Valgbestyrelsen i Nyborg Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg.

Ureserverede bogstavbetegnelser (Pr. 1.7.2017):
E, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, T, U, W, Y, Z og Æ.

Snarest muligt efter 1. august 2017 vil vi fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtage den endelige liste over reserverede bogstavbetegnelser, hvorefter ovenstående ureserverede bogstavbetegnelser opdateres.

Tidspunktet for tildeling af bogstavbetegnelser

Indlevering af kandidatlister kan tidligst ske: 

  • Tirsdagen 11 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der blev indvalgt i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet). 
  • Tirsdagen 9 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Indlevering af kandidatlister kan senest ske:

  • Kl. 12 tirsdagen 9 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der blev indvalgt i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet). 
  • Kl. 12 tirsdagen 7 uger før valgdagen for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Det er Nyborg Kommunes valgbestyrelse, der godkender kandidatlisterne og tildeler bogstaver til de kandidatlister, der ikke i forvejen har et reserveret bogstav. Dette sker på et møde mandag 9. oktober 2017, hvorefter dette meddeles kandidatlistens kontaktperson.

Sidst opdateret 07. juli 2017