Valgbarhed


Man er valgbar, hvis man har valgret, og man har valgret, hvis man: 

 • på valgdagen er fyldt 18 år, og 
 • har fast bopæl i kommunen.

Herudover skal man opfylde en af følgende betingelser: 

 • have dansk indfødsret, eller 
 • have statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller 
 • have statsborgerskab i Island eller Norge, eller 
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

Følgende personer har – uanset ovenstående - ikke valgret:

 • En udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1-2 er bortfaldet, men som ikke kan udsendes af landet.
 • En udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1-2, men som ikke kan udsendes af landet.
 • En udlænding, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§22-24 eller § 25c.
 • En udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse efter udlændingelovens §§ 25-25b .
 • En udlænding, der ved registreringen i CPR som tilflyttet fra udlandet var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner jf. § 17, stk. 4 i lov om Det Centrale Personregister.

Sidst opdateret 07. juli 2017