Hvis du er flyttet

Hvis du lige er flyttet eller skal til at flytte, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med valget.

Hvis du flytter eller anmelder flytning i perioden op til valget, skal du være opmærksom på følgende regler:

Flyttet inden for Nyborg Kommune?

Hvis du efter 6. november 2017 er flyttet eller har anmeldt flytning inden for Nyborg Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl.

Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på afstemningsstedet for din gamle bopæl eller ved at brevstemme.

Er du flyttet til Nyborg Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen fra og med onsdag 15. november 2017, har du mistet retten til at stemme til kommunalvalget. Du kan dog fortsat stemme til regionalvalget, hvis du er flyttet inden for Region Syddanmarks område. Dette skal i givet fald ske i den kommune, du er fraflyttet.

Er du flyttet til Nyborg Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet?

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen og folkeregistret skal have accepteret flytningen senest tirsdag 14. november 2017, for at du kan stemme til kommunal- og regionalvalget. Er dette ikke sket, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionalvalget.

Du kan brevstemme på ethvert folkeregister/borgerservice i landet fra tirsdag 10. oktober til og med fredag 17. november 2017 kl. 16.

Læs her hvor og hvornår du kan brevstemme i Nyborg Kommune

Sidst opdateret 11. oktober 2017