Opstillede partier og kandidater KV17

Fortegnelse over opstillede kandidatlister (partier) og opstillede kandidater til byrådsvalget 21. november 2017.

A. Socialdemokratiet

Vibeke Ejlertsen
Sonja Marie Jensen
Per Chrone Jespersen
Martin Stenmann
Frits Christensen
Albert Pedersen
Jesper Nielsen
Rameesh Thirugnanasambanther
Barbara Schultz
Poul Erik Knudsen
Merete Bang
Anne-Berit Nielsen
Leif Kjær Christensen
Steen Ole Christensen
Jane Jepsen
Niels Erik Olsen
Anne Mette Nygaard Rasmussen
John Schmidt
Annette Piil
Susanne Kjær Christensen

B. Radikale Venstre

Stefan Ovesen Banke, Skalkendrup
Karen Moritz Hansen, Nyborg
Niels Monberg, Nyborg
Dorit Myltoft, Nyborg
Helle Thusing, Herrested
Jesper Trampedach, Nyborg

C. Det Konservative Folkeparti

Henrik Sonne-Schmidt, Nyborg
Henrik Boeriths, Ørbæk
Michael Møller, Nyborg
Michael Gertsen, Tårup
Thomas Bach Piekut, Nyborg
Jesper Bay, Nyborg
Ole Andersen, Nyborg
Jessika Harboe, Nyborg

D. Nye Borgerlige

Kasper Mejlhede

F. SF - Socialistisk Folkeparti

1. Suzette Frovin, Nyborg
2. Ole Tyrsted Jørgensen, Skalkendrup
3. Jørgen Østerby, Regstrup
4. Iben Bohr, Sulkendrup
5. Gøye Thorn Svendsen, Nyborg
6. Torben Kragh Jensen, Vindinge

H. Folkepartiet Nyborg

Palle Reimer
Jens Hald
Erling M. Hansen
Frank Pedersen
Jimmi Pedersen

I. Liberal Alliance

Thomas Pulawski

N. Borgerlisten Nyborg

1. Per Jensen
2. Christina Høj Christoffersen
3. Sine Hindsgaul Hansen
4. Jan Ulrik Pedersen

O. Dansk Folkeparti

Carsten Kudsk
Jørn Gustavsen
Frank Sørensen
Ulrik Stokholm Pedersen
Anne-Marie Palm-Johansen
Karsten Hedemark Hedmark
Peter Hvilshøj
Allan Lau

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Kenneth Muhs
Tilde Nielsen
Kaj Refslund
Søren Svendsen
Flemming Kjærulf
Anja Kongsdal
Peter Wagner Mollerup
Martin Huus
Erik Rosengaard
Jan Reimer
Jørgen Jørgensen
Jacob Nilsson
Anne Dyrhøj
Keld Cramer Hjort
Søren Andersen
Davíð Hrafnsson Holst Nielsen
Ethem Kalem
Søren Koefoed
Kenneth Taanquist
Niels-Ole Madsen
Kim Fabricius
Niels Ørsted
Carsten Karner Hansen
Carsten Wagn Nielsen
Nanna Bille Adamsen
Jørn Terndrup

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

1. Benny Pieszak, Bovense
2. Melissa Meulengracht, Nyborg
3. Peter Søndergaard Jensen, Nyborg
4. Sanja Kirk Hansen, Ullerslev
5. Anders Kirkebæk-Jensen, Ørbæk
6. Ane-Louise Stampe, Nyborg
7. Per Aagesen, Nyborg

Å. Alternativet

Kaj Løvstrøm Nilsson
Marianne Bak

Listerne A, B, C, D, H, I, O, V og Å er sideordnet opstillet

Listerne F, N og Ø er partilisteopstillet.

Valgforbund

Der er indgået valgforbund mellem partierne

Liste A: Socialdemokratiet
Liste B: Radikale Venstre
Liste F: SF - Socialistisk Folkeparti
Liste Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
Liste Å : Alternativet

Der er indgået valgforbund mellem partierne

Liste C: Det Konservative Folkeparti
Liste D: Nye Borgerlige
Liste I: Liberal Alliance
Liste O: Dansk Folkeparti
Liste V: Venstre, Danmarks Liberale Parti

 

Sidst opdateret 07. november 2018