Kommunale og regionale valg

Valg til byråd og regionsråd afholdes hvert fjerde år.

Valgdagen ligger helt fast på den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Der kan ikke afholdes valg på andre tidspunkter.

Det seneste valg blev afholdt tirsdag 21. november 2017, hvor valglokalerne var åbne fra kl. 8-20.

Byrådets medlemmer til perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 kan ses her

Næste kommunale valgdag er tirsdag 16. november 2021.

Valg til byrådet

Danmark er inddelt i 98 kommuner. Dette antal kommuner har vi haft siden januar 2006, hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft. Til hver kommune skal der vælges en kommunalbestyrelse/byråd.

Byrådet fastsætter selv antallet af medlemmer. I Nyborg Kommune er der 25 medlemmer.

Valg til regionsrådet

Nyborg Kommune ligger i Region Syddanmark.

Valg til regionsrådet afholdes samtidig med valg til byrådet.

Det første valg til regionsrådet afholdtes i november 2005. Den nuværende inddeling af Danmarks offentlige administration i regioner og kommuner har været gældende siden 1. januar 2006. 

Med denne kommunalreform inddeltes Danmark i fem nye regioner, der afløste amtskommunerne (amterne).

Hver region ledes af et regionsråd med 41 medlemmer.

Politik i Region Syddanmark

Stemmeseddel og valgforbund - Region Syddanmark (valget 2017) 

 

Sidst opdateret 12. marts 2021