Afgiv stemme i hjemmet

Det er muligt at brevstemme i eget hjem eller midlertidige opholdssteder.

Hvis du er så syg, at du ikke kan tage til valgstedet på valgdagen eller til Borgerservice eller et af de øvrige brevstemmesteder i brevstemmeperioden, kan du anmode om at afgive din stemme i dit eget hjem.

Anmodning om at afgive stemme i eget hjem kan indgives fra 19. oktober 2021 og skal senest være indgives mandag 8. november 2021 kl. 8. 

Du kan søge ved hjælp af en papirblanket, som du kan downloade fra den gule selvbetjeningsboks. Der kan du også vælge at udfylde blanketten digitalt ved hjælp af NemID (denne løsning er under udarbejdelse og vil blive lagt i selvbetjeningsboksen hurtigst muligt).

Papirblanketten afleveres i udfyldt stand i Borgerservice eller sendes til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg att.: Borgerservice.

Vælgere, der rettidigt indsender blanket om at brevstemme, vil modtage besøg fra Nyborg Kommune efter nærmere aftale.

Ansøgningsskema - adgang til at afgive stemme i hjemmet

Sidst opdateret 19. marts 2021