Afgiv stemme i hjemmet

Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme i hjemmet 25. november 2015.

Blanket til anmodning herom kan rekvireres ved Borgerservice eller via nedenstående link. Den udfyldte blanket kan indgives til Borgerservice og skal være kommunen i hænde senest mandag 23. november 2015
kl. 12.

Hent anmodningsskema

Sidst opdateret 07. oktober 2015