Kommunalvalg 2013

”Bred” konstitueringsaftale for Nyborg Byråd.

Partierne Venstre (V), Socialdemokratiet (A), SF – Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø) og Dansk Folkeparti (O) har indgået en ”bred” konstitueringsaftale for Nyborg Byråd.

Der stemmes for Kenneth Muhs (V) som borgmester, Erik Christensen (A)  som 1. viceborgmester og Carsten Kudsk (O) som 2. viceborgmester.

Der nedsættes følgende stående udvalg med følgende formænd:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget
Formand Peter Mollerup (V)

Social- og Familieudvalget
Formand Benny Pieszak (Ø)

Beskæftigelsesudvalget
Formand Vibeke Ejlertsen (A)

Teknik- og Miljøudvalget
Formand Per Jespersen (A)

Ældreudvalget
Formand Carsten Kudsk (O)

Skole- og Dagtilbudsudvalget
Formand Thomas Laursen (F)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Formand Erik Christensen (A)

Kultur- og Fritidsudvalget
Formand Mette Præst (V)

NFS A/S
Formanden vælges på generalforsamlingen

ADP
Erik Rosengaard (V)

Naturgas Fyn
Jan Reimer Christiansen (V)

Børn- og Ungeudvalget
Formand Jørn Gustavsen (O)

Der er enighed om, at alle udvalg har flertal af V og O. Næstformænd vælges blandt den gruppe som ikke besætter formandsposten.

Sidst opdateret 13. januar 2017