Stemmeret

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

For at have valgret, og dermed kan stemme, skal du opfylde følgende krav:

  • man skal være fyldt 18 år
  • man skal have dansk statsborgerskab
  • man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • man må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Få mere at vide

Stemme på valgdagen

Hvis du ønsker at stemme på et andet afstemningssted

Hjælpemidler der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Særlig hjælpemiddel der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen ved folkeafstemninger

Sidst opdateret 08. marts 2019