Hvis du ønsker at stemme på et andet afstemningssted

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til.

Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. 

Du skal søge Borgerservice herom senest kl. 12 otte dage før valgdagen. Hvis otte dage før valgdagen er en lørdag, søndag eller helligdag fremrykkes fristen til den sidste hverdag før fristens udløb. Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted fire uger før valget. 

Du kan søge ved hjælp af en papirblanket, som du kan downloade fra den gule selvbetjeningsboks. Der kan du også vælge at udfylde blanketten digitalt ved hjælp af NemID.

Papirblanketten afleveres i udfyldt stand i borgerservice eller sendes til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Sidst opdateret 17. april 2019