Valgliste

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere.

De borger, der opfylder betingelserne for valgret, optages automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i Danmark for at blive optaget på valglisten.

Valglisten indeholder oplysninger pm vælgerens navne, adresser og fødselsdatoer.

Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med valg eller folkeafstemning. Det gælder dog ikke personer uden fast opholdssted eller personer, der bor i udlandet, men er optaget på valglisten efter de gældende regler herfor.

Midlertidigt ophold på Færøerne og eller i Grønland

Er du dansk statsborger med midlertidigt ophold på Færøerne eller i Grønland, skal du ansøge om optagelse på valglisten

Hent ansøgningsskema her

Efter at ansøgningen er udfyldt, skal den sendes til Folkeregisteret i Københavns Kommune.

Midlertidigt ophold i et land uden for riget

Er du dansk statsborger med midlertidigt ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), skal du ansøge om optagelse på valglisten.

Hent ansøgningsskema her

Efter at ansøgningen er udfyldt, skal den sendes til Folkeregisteret i Københavns Kommune.

Sidst opdateret 12. marts 2019