Alle mobilnumre, der er offentligt tilgængelig, er automatisk tilknyttet den gratis SMS service.

Har du taletidskort, hemmeligt nummer, firmabetalt telefon eller har du fravalgt videregivelse af dit nummer i abonnementet, modtager du ikke SMSér fra os. I disse tilfælde skal du tilmelde dig servicen.

Til- og afmelding

Har du brug for at være tilmeldt flere adresser eller er der medarbejdere i din virksomhed, der har behov for at være orienteret om vores drift, skal du selv tilmelde mobilnumret.

Ligeledes kan du afmelde SMS servicen, hvis der f.eks. er børn i husstanden som ikke skal modtage vores beskeder.